Нашата мисия е да бъдем лидер в обслужването на мобилни устройства през целия им жизнен цикъл


Проверете статуса на Вашата поръчка

Може да намерите необходимата за попълване информация във Вашата сервизна поръчка

Сервизна Информация и Съвети

Приемане на iOS устройства за сервиз

Условия за приемане на продукт от бранд Apple

Често задавани въпроси

И техните отговори

Основни грижи за вашето мобилно устройство

Преди и след покупка

 Следпродажбеното обслужване може да бъде извършвано по друг, по иновативен начин. 

Булграм ЕООД непрекъснато си сътрудничи със своите партньори в различни насоки и проекти за повишаване качеството на предлаганите услуги.